Театр бол хүний сэтгэл бодлыг дэлгэн нээх оюуны их өргөө юм УДЭТ